Výrobu řidičských průkazů hned tak něco nezabrzdí

Nejnáročnějším tiskařským úkolem vždy byly bankovky, cenné papíry a listiny. Jednou z předních světových firem, která takové dokumenty umí, je česká STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik. Aby udržela své postavení, musí neustále inovovat technologické vybavení. Týká se to také podpůrné IT infrastruktury.

Mezi významné projekty modernizace IT se zařadila virtualizace infrastruktury zabezpečující výrobu řidičských průkazů. Tu pro STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN realizovala společnost Kancelářské stroje, která je Premier Business Partner IBM. Ta v náročné soutěži zvítězila se svým řešením kombinujícím spolehlivé servery IBM BladeCenter, diskové pole IBM DS a virtualizační vrstvu VMware Enterprise.

Hlavním důvodem pro výběr tohoto řešení byla skutečnost, že tato kombinace ověřených prvků splnila kromě požadavku totální spolehlivosti a nejvyššího nárůstu výkonu i kriterium nejdůležitější: tím je možnost výměny systému za chodu, tedy živé migrace běžících strojů. Tento požadavek byl vůbec nejkritičtější, neboť proces výroby důležitých dokladů, jako jsou řidičské průkazy, nelze z důvodů povinnosti splnit zákonné lhůty v žádném případě přerušovat.

Občanský průkaz

Společnost Kancelářské stroje, která celou implementaci nového řešení realizovala, má jak s produkty IBM, tak s virtualizací bohaté zkušenosti. Vždyť stála u úplně prvních nasazení produktů VMware v České republice. Celé řešení bylo ještě doplněno o upravený dohledový nástroj KS Nagios a helpdeskový systém postavený na prostředí IBM WebSphere Application Server (obě řešení jsou certifikována jako řešení doporučená IBM).

Výsledkem projektu, který trval tři měsíce, je kompletní revitalizace IT prostředí výroby řidičských průkazů, zajištění plné redundance a vysoké dostupnosti. Díky pokročilým virtualizačním technologiím má zákazník možnost provádět živé migrace systémů, online zálohování a v případě problému se tzv. vracet zpět v čase.

Dohledový systém umožňuje neustálé vyhodnocování funkcionality celého systému a včasnou reakci na případné problémy ještě před jejich projevem a dopadem na výrobu.

V případě výrobně napjatých situací, kdy je zapotřebí zvládnout vyrobit větší počet průkazů než je běžné, umožňuje systém díky virtualizaci a vysoce výkonnému hardwaru IBM jednoduše zvýšit výkon za chodu. Celá operace se dá bez nadsázky přirovnat k otočení knoflíkem pro zvýšení hlasitosti. Státní tiskárna cenin tak drží krok s progresivními technologiemi a díky svému přístupu udržuje náskok před konkurencí. Opřena o ty nejkvalitnější technologie a partnery na trhu nabízí rychlé a kvalitní služby.

 KS sts

A tak až jednoho dne o svůj řidičský průkaz přijdete, můžete si být jisti, že vám jej ve Státní tiskárně cenin opět velmi rychle vyrobí a během pár dní budete moci opět zasednout za volant. Jen malá poznámka na závěr. Předchozí tvrzení se bohužel nevztahuje na řidičské průkazy, které byly svým držitelům zabaveny. Na druhou stranu v tomto případě však za delší lhůtu v žádném případě ani Státní tiskárna cenin, ani technologie IBM, VMware a Kancelářských strojů nemohou.

„Celý proces výroby řidičských průkazů je nyní elektronický a prakticky bezzásahový. Po technické stránce jsme schopni zvládnout i špičky vznikající při hromadných výměnách starších řidičských průkazů za nové,“ pochvaluje si řešení ing. František Maleč, technický ředitel Státní tiskárny cenin, státní podnik.

„Každý klient vždy hledá maximálně spolehlivé a přitom dostatečně výkonné řešení. Díky úzké spolupráci s IBM taková nabízíme. To mohou naši klienti potvrdit,“ říká ing. Milan Flutka, obchodní ředitel společnosti Kancelářské stroje.

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik byla založena krátce po vzniku samostatné Československé republiky Národní bankou Československou za účelem zajištění výroby papírových peněz. První peníze vytiskla v lednu 1928. Od roku 1953 je státním podnikem v resortu ministerstva financí.

V souvislosti s postupným přechodem na novou generaci dokladů vydávaných státem se novým významným oborem činnosti podniku stala realizace projektů, které řeší kompletní zajištění výroby a personalizace pasů, občanských průkazů, řidičských a dalších průkazů, a to od sběru dat přes centrální zpracování, až po samotnou výrobu a personalizaci. Doposud nejvýznamnějším realizovaným projektem je projekt výroby a personalizace biometrických pasů včetně certifikačních služeb a služby sběru a centrálního zpracování dat.

V nedávné době otevřela STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN nový provoz pro výrobu plastových karet, ve kterém vyrábí vedle běžných karet rovněž karty s kontaktními a bezkontaktními čipy. Zaměřuje se zejména na výrobu karet s přidanou hodnotou a karet, které jsou součástí velkých projektů. Jedná se zejména o městské karty a karty do dopravních systémů, mezinárodní studentské průkazy ISIC, karty věrnostní, zákaznické, slevové, identifikační, karty pro kontrolu vstupů a další. Technologicky je tiskárna rovněž připravena na výrobu vysoce sofistikovaných karet vhodných pro uložení certifikátů a elektronického podpisu.

Z uvedeného přehledu je vidět, že tiskárna prošla postupným vývojem od klasické polygrafie k realizaci náročných projektů, jejichž významnou část představují právě IT technologie. V současné době má tiskárna přibližně 590 zaměstnanců a v roce 2008 dosáhla obratu 1,3 milardy korun.

 

Více se o STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN dozvíte na www.stc.cz.

Vyšlo v časopise Think! 3/2009, článek si můžete rovněž stáhnout ve formátu PDF.