Služby / Virtualizace

Virtualizace

Virtualizace v oblasti IT znamená jiný než přímo fyzický přístup k hardwarovým prostředkům. Nad hardwarovými prostředky je instalována virtualizační vrstva – hypervisor, která zajišťuje distribuci výkonu, správu hardware, správu zabezpečení

nadřazeným logickým virtuálním jednotkám, které mezi sebou sdílí prostředky hardwarové vrstvy, tj. mohou mít přiděleno v součtu více logických prostředků, než kolik je k dispozici tzv. thin provisioning.

Serverová virtualizace

Nejrozšířenější úroveň virtualizace. Umožňuje konsolidaci serverů, jejich logické rozdělení formou několika virtuálních serverů provozovaných i nad jediným fyzickým serverem. Jednoznačná úspora elektrické energie, zjednodušení správy systémů. Efektivnější nástroje pro zálohování a migrace virtuálních serverů.

Storage Virtualizace

Podobně jako serverová Virtualizace, je cílem storage virtualizace, neboli virtualizace datových úložišť úspora provozních i pořizovacích nákladů a zjednodušení správy. Umožňuje zpřístupnit datové kapacity z různých hardwarových úložišť a to kupříkladu i z geograficky oddělených lokalit. Snažší a vůbec možná je i migrace takových dat mezi jednotlivými hardwarovými prostředky, či lokalitami.

Síťová Virtualizace

Je důležitou částí virtualizace jako takové a získává na popularitě zejm. s ohledem na narůstající nároky na síťovou bezpečnost. Opět jde, stejně jako v případě serverové virtualizace, o sdružení hardwarových prostředků a jejich efektivnější přidělování serverům a uživatelům.

Virtualizace desktopů

Poskytuje koncovému uživateli pracovní prostředí (operační systém, aplikace) ze sdílených hardwarových prostředků, umístěných v datacentru. Uživatel má k dispozici zpravidla tenkého klienta tj. zařízení podobné klasickému PC, avšak bez interního úložiště a s méně náročným procesorem. Výhoda leží opět ve sdíleném výkonu, který je poskytován centrálně. Taková zařízení pak spotřebují méně elektrické energie, sníží se i vyzařování tepla u takových zařízení a sekundárně se tak snižuje i spotřeba chlazení (klimatizací) v kancelářských prostorách. Data jsou lépe zálohována, není třeba pracovat s disky o konkrétní kapacitě u jednotlivých zařízení, kde jsou zpravidla klasická PC osazena jedním diskem určité stejné (zpravidla vyšší) kapacity, zde jsou prostředky přiřazovány, spravovány a zálohovány centrálně.

Klíčové vlastnosti

  • Úspora hardwarových prostředků a elektrické energie

  • Zjednodušení správy IT

  • Vyšší bezpečnost

  • Jednodušší migrace dat či serverů, v rámci jedné či mezi více lokalitami

  • Vysoká dostupnost a disaster recovery

  • Lepší plánování prostředků

  • Nezávislost na použitém hardware

  • Snížení nákladů na provoz a pořízení

  • Snazší zálohování

Zeptejte se nás

Přečtěte si také

OUTSOURCING IT SLUŽEB

Pro menší i větší společnosti z nejrůznějších odvětví, které preferují orientaci na svoje klíčové činnosti a péči o IT infrastrukturu.

ZJISTÍM VÍC

KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Společně projdeme Vaše aktuální potřeby a přání, dáme Vám praktická doporučení prověřená naší dlouholetou praxí.

ZJISTÍM VÍC

DODÁVKY HW A SW

Dle potřeb a přání zákazníka vybíráme zařízení a software takových vlastností, který nejlépe splňuje definovaná kritéria.

ZJISTÍM VÍC