Společnost Elit jede na plný plyn s replikací virtuálních strojů od Veeam

Společnost Elit, založená roku 1992, provozuje distribuční síť na 33 místech v České republice, která nabízí kvalitní autodíly a diagnostická zařízení pro automobilový průmysl.

“Když jsme si srovnali Veeam s ostatními řešeními na replikaci VM, zjistili jsme, že poskytuje rozsáhlou ochranu VM, a přesto je méně nákladný.”

Jan Svoboda
RHIAG Group IT Leader u společnosti Elit

 

Elit

Podnikatelská výzva

Informační technologie jsou páteří dodavatelského řetězce firmy Elit, a dodavatelský řetězec je páteří jejího podnikání. Při naplňování požadavků svého plánu obnovy po havárii (DR), jehož součástí jsou agresivně nastavené cíle na bod obnovení (RPO) a dobu obnovení (RTO), musel IT tým společnosti Elit najít pro své virtuální stroje (VM) spolehlivou replikační strategii.

“Naše cíle obnovení jsou v řádu desítek minut, takže jsme museli najít takové řešení replikace VM, které by tyto požadavky uneslo,” řekl Jan Svoboda, RHIAG Group IT Leader u firmy Elit. “A protože v našem datovém centru používáme VMware a Hyper-V, potřebujeme řešení, které by podpořilo obě platformy.”

Řešení Veeam

Tým IT kontaktoval firmu Kancelářské stroje s.r.o., poskytovatele cloudových a konzultačních služeb v oblasti IT, která se stará o IT infrastrukturu podniků v celé České republice.

“Doporučili jsme, aby firma Elit používala k replikaci svých VM na naši cloud infrastrukturu produkty Veeam,” řekl vedoucí technického oddělení Roman Dušek. “Z práce s našimi klienty už víme, že Veeam by mohl společnosti Elit pomoci splnit své nároky na RPO a RTO. Veeam podporuje obě virtualizační platformy a díky tomu se správa stává snadnou a efektivní záležitostí.”

Produkt Veeam® Backup & Replication™ je navržen specificky pro virtuální prostředí tak, aby poskytoval flexibilní a spolehlivé obnovení virtualizovaných aplikací a dat pro prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Veeam dává organizacím jako je Elit schopnost splňovat cíle pro obnovení na svých VM.

Veeam používá technologii sledování změněných bloků k zaznamenávání změn a aktualizací bitových kopií VM vždy jednou za několik minut, čímž poskytuje společnosti Elit téměř nepřetržitou ochranu dat (near-CDP). “S řešením Veeam získala Elit bod obnovení RPO v řádu desítek minut,” řekl Roman Dušek. “Často u svých klientů testujeme řešení pro obnovu po haváriích, a pokud se některý virtuální stroj zhroutí, pak failover na bázi produktů Veeam umožní společnosti Elit rychle pokračovat ve zpracování dat na jeho replice.”

Naplňování požadavkù firemního plánu obnovy po haváriích je pro Jana Svobodu a jeho spolupracovníky prioritou stejnì tak, jako nákladovì efektivní provoz informaèní infrastruktury společnosti. “Když jsme si srovnali Veeam s ostatními øešeními na replikaci VM, zjistili jsme, že poskytuje rozsáhlou ochranu VM, a přesto je ménì nákladný,” řekl.

Veeam je licencován dle počtu patic CPU. Nejsou zde žádné poplatky dle počtu aplikací, VM či hostitelských počítačů.”

Případová studie v PDF

Výsledky

Tým IT sníží RPO a RTO na pouhých pět minut (oba parametry)
Veeam Backup & Replication pomohl svou rychlou přírůstkovou replikací VM celému týmu IT společnosti Elit splnit a překonat firemní cíle v oboru obnovení po havárii. S Veeam, bylo dosaženo RPO a RTO na úrovni pouhých pěti minut.

Podpora prostředí více virtualizačních platforem usnadňuje administrativu
Veeam poskytuje společnosti Elit replikaci VM pro prostředí VMware a Hyper-V v podobě jediného produktu, z jednotné konzole, což minimalizuje složitost operací a maximalizuje efektivitu.

Replikace VM je nákladově efektivní
S Veeam Backup & Replication nejsou potřeba žádní agenti ani přídavný software, který by bylo třeba nakoupit a udržovat na hostitelích a na VM. Více než 40 000 zákazníků na celém světě si k vylepšení své ochrany dat a obnovování po haváriích vybralo Veeam. Veeam chrání více než pět milionů virtuálních strojů.