Služby / Outsourcing IT

Outsourcing IT

Službu využívají menší či větší společnosti z nejrůznějších odvětví, které preferují orientaci na svoje klíčové činnosti a péči o IT infrastrukturu a uživatele chtějí přenechat někomu, kdo má zkušenost s řešením situací, se kterými by interní IT oddělení přišlo do styku jen ojediněle.

Outsourcing může být částečný, či úplný. Záleží zejména na velikosti zákazníka. Menší zákazníci preferují plnou správu od uživatelské úrovně po správu serverů a sítí ať už lokálně, nebo formou služby hostingu virtuálních serverů v našem datovém centru. Větší zákazníci pak volí zpravidla částečnou formu outsourcingu a využívají našich služeb zejména pro specializované činnosti, které díky větší frekvenci se kterou s nimi naši pracovníci přicházejí do styku, umíme řešit rychleji a s menším úsilím.

Klíčové vlastnosti

  • Outsourcing může být částečný, či úplný.

  • Úroveň volíme společně se zákazníkem.

  • Máme zkušenost s řešením situací, se kterými by interní IT oddělení zákazníka přišlo do styku jen ojediněle.

  • Pravidelná a dlouhodobá spolupráce.

Naši zákazníci

Auto Kelly Hotel Augustine Axial Personnel Agency, s.r.o. Elit B2 Kapital Czech Republic s.r.o. BURDA Praha, spol. s r.o. DAQUAS spol. s r.o. Renomia LEO Express IPR SORTIM Praha, s.r.o. Hodní zubaři Fakultní nemocnice v Motole FERRATT INTERNATIONAL CZECH s.r.o. COMMERZBANK Aktiengesellschaft ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Národní knihovna České republiky Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Státní tiskárna cenin, ŠKODA AUTO a.s.

Certifikace

Systém managementu poskytování ICT služeb ISO/IEC 20000-1:2011
První celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů.

Politika integrovaného systému řízení a ISO 9001
Přijali jsme politiku zajištění kvality služeb, bezpečnosti informací, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci řízení svých procesů při poskytování veškerých svých služeb.

Systém projektového řízení ISO 10006:2003
Zahrnuje pravidla týkající se vedení společnosti, zásady pro procesy vztahující se ke zdrojům, prostředkům pro realizaci, zásady pro procesy realizace a monitorování, analyzování a zlepšování projektového řízení.

Kompletní certifikace

Technologie

IBM, Lenovo, Cisco, HP, DELL, Vmware, Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Office 365.

Zeptejte se nás

Přečtěte si také

KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Společně projdeme Vaše aktuální potřeby a přání, dáme Vám praktická doporučení prověřená naší dlouholetou praxí.

ZJISTÍM VÍC

KLIENTSKÉ CENTRUM 24/7

Problém s PC, serverem nebo tiskárnou? 24x7x365 – volejte na KS Hotline kdykoli, jsme na to připraveni.

ZJISTÍM VÍC