Nemocnice už IT systémy nezradí

Řešení Double-Take zajišťuje Fakultní nemocnici v Motole a Nemocnici Na Františku zálohování důležitých dat a systémů v reálném čase.

Zajištění vysoké dostupnosti klíčových aplikací a ochrany dat je v dnešních společnostech čím dál tím důležitějším požadavkem, neboť ztráta dat či výpadek různých IT systémů může způsobit škody v řádech milionů korun. Bez sofistikovaných řešení informačních technologií se neobejde ani moderní zdravotnictví, v jehož případě může mít výpadek služeb IT nedozírné a často nejen finanční následky.

Klasické zálohování používané po dlouhá léta je dnes již překonané. Požaduje odstávky systémů a samotné obnovení dat trvá neúměrně dlouho. Proto jsou čím dál tím důležitější nástroje, pomocí kterých je možné zabezpečit kontinuální ochranu dat i aplikací s minimálními požadavky na čas obnovení a cenu. Jedním z takových nástrojů je řešení Double-Take. To patří s ohledem na historii, počet instalací a certifikace dalších výrobců, ke špičce mezi obdobnými řešeními. Jeho producentem je stejnojmenná společnost, kterou v České a Slovenské republice zastupuje firma Kancelářské stroje, IBM Premier Business Partner.

Řešení Double-Take si v nedávné době zvolily dvě pražské nemocnice. Pro tento článek byly vybrány záměrně, neboť se vyznačují prostředím s  kritickým provozem a zároveň používají různé metody ochrany.

Zatímco ve Fakultní nemocnici v Motole se používá ochrana na úrovni dat a aplikací, v Nemocnici Na Františku je použita ochrana na úrovni celých serverů. U obou zákazníků se produkční a záložní systémy včetně samotných dat nachází ve dvou oddělených lokalitách propojených na úrovni LAN. Vysoká ochrana je doplněna dohledovým systémem, který umí vyhodnocovat možné kritické stavy tak, aby administrátoři měli možnost zásahu kdykoliv a odkudkoliv.

Ve Fakultní nemocnici v Motole se Double-Take používá pro ochranu Windows infrastruktury a informačního systému, tj. služeb jako jsou doménové řadiče, intranet apod. Na serverech jsou sledována data všech kritických služeb a změny v nich jsou na úrovni bytů neustále přenášeny přes síť na servery v záložní lokalitě. Rovnocenná kopie všech dat se tak nachází na bezpečném odděleném místě a slouží jako záloha. Navíc jsou v případě výpadku primárních systémů v řádu sekund nastartovány služby na záložních serverech, které použijí aktuální kopii dat a převezmou identitu primárních systémů. Klienti využívající výše zmíněných služeb tak nezaznamenají žádný výpadek, nejsou nuceni přerušovat práci, ani přestavovat své aplikace na alternativní systémy.

Nemocnice Na Františku


   

V Nemocnici Na Františku je pro provoz serverů použito kompletně virtuální prostředí, které se skládá z výkonných serverů IBM a nástroje VMware Infrastructure. Celé virtuální produkční servery jsou tak představovány pouze soubory (tzv. obrazy serverů), které se nachází na diskovém poli. Pro nástroj Double-Take je pak hračkou kopírovat změny na úrovni bytů (tzv. rozdílové obrazy) přes síť LAN do záložní lokality.

Je tak, stejně jako v předchozím případě, zajištěna neustále aktuální záloha všech dat a zároveň je možné v případě selhání přenést celý provoz v řádu sekund z primární do záložní lokality. Chráněna tak nejsou konkrétní vyjmenovaná data a služby jako v předchozím případě, ale kompletně celý server. Neboť právě on je v tomto případě „pouhým“ datovým souborem určeným k ochraně.

Vyšlo v časopise Think! 3/2008, článek si můžete rovněž stáhnout ve formátu PDF.

Více informací o obou nemocnicích se můžete dozvědět na jejich internerových prezentacích, odkazy naleznete pod níže uvedenými logy.

Nemocnice Na Františku    Nemocnice v Motole