Služby / Hosting

Hosting

Naše hostované řešení je umístěno ve více datových centrech v rámci Prahy. Toho využíváme mimo jiné i v případě požadavku zákazníka na umístění infrastruktury ve více lokalitách a to buď formou geografické vysoké dostupnosti (High availability), anebo Disaster Recovery (DR). Výhodou je, že sami vybíráme telehouse dle nejlepší nabídky na trhu a v případě, že technologie datacentra pokročí, se dokážeme pohnout z místa. dalším zajímavým a žádaným aspektem pro zákazníky je variabilní tranzitní konektivita v ČR nebo do zahraničí. Klademe důraz, abychom mohli nabídnout služby v nejlepším poměru ceny a výkonu.

Dostupnost 24x7x365, Helpdesk, Dohled

Naše služby jsou dostupné v režimu 24x7x365. K dispozici je po tuto dobu našim zákazníkům helpdeskový systém a telefonická hotline. Infrastrukturu kompletně monitorujeme tak, abychom případné provozní incidenty včas zachytili a předešli vážnějším dopadům na provoz. Velký důraz klademe na proaktivní monitoring. Tedy kontrolu aplikací a systémů na úrovni aplikačních logů tak, abychom zachytili případné problémy dříve, nežli dojde k výpadku samotné aplikace.

V čem jsme lepší

Umíme poskytnout služby na úrovni a výbavě velkých hostingových firem s pružností těch malých. Tam, kde například možnosti jiných hostingových společností končí na úrovni pronájmu celých malých fyzických serverů s tím, že nemají technické zázemí a možnosti pro nadstavbové služby k serverům (update systému, instalace, konfigruace, konzultace), plus u velkých projektů nejsou pro změnu tyto společnosti schopny realizovat podporu např. z procesních důvodů, či jsou nepružné, my dokážeme poskytnout služby s dostatečným technologickým i vědomostním zázemím a zároveň stejně pružně.

Co náš hosting obsahuje

Obsahuje to, čemu sami věříme a na čem provozujeme i naši infrastrukturu. Zařízení pravidelně obměňujeme. Provozujeme výkonné servery s vysokou hustotou výkonu a datová úložiště s vysokou kapacitou a rychlou odezvou. Standardem je firewall, redundantní komponenty hardware, redundantní konektivita a možnost spolupráce s poskytovateli celých datových okruhů. Dále např. poskytnutí pevných IP adres. Samozřejmostí pro nás je i vysoká dostupnost celého hardware prostředí tak, abyste případný výpadek některé komponenty nezaznamenali.

Specializované hostingove služby

AIX POWER/ I SYSTEM AS400

Některé business požadavky vyžadují specifické hardwarové zázemí, či neobvyklou konfiguraci virtuálního serveru, či méně obvyklou platformu operačního systému. Může to být například AIX hosting, kde jde jednak o možnost pronájmu hardware jako takového se službami konzultací s odborníky na danou problematiku. Nabízíme a provozujeme systémy na platformě IBM iSeries/AS400 ve stejném roszahu. Dokážeme se přizpůsobit požadavků i sebevíce specifickým.

Máte-li zájem o podrobnější informace ke službě, můžete si stáhnout leták ve formátu PDF.

Zeptejte se nás

Přečtěte si také

DOHLED IT

Detailní přehled nad stavem vaší IT infrastruktury. Dohledujeme fyzické i virtuální servery, operační systémy Windows, Linux či Unix.

ZJISTÍM VÍC

KLIENTSKÉ CENTRUM 24/7

Problém s PC, serverem nebo tiskárnou? 24x7x365 – volejte na KS Hotline kdykoli, jsme na to připraveni.

ZJISTÍM VÍC

BEZPEČNOST IT

Výhodou je vysoká úroveň customizace a zaměření dohledu na vytipované parametry týkající se bezpečnosti.

ZJISTÍM VÍC