Certifikáty

ISO certifikace

Společnost Kancelářské stroje s.r.o. byla certifikována ve shodě s požadavky následujících norem pro oblast komplexních služeb v oblasti IT technologií. Platnost certifikací pravidelně obnovujeme.

Kvalifikovaný dodavatel

Společnost je zapsána v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Certifikace techniků

Naši technici disponují certifikáty v následujících oblastech:

  • IBM Certified Specialist
  • IBM Certified Administrator
  • IBM Certified Systems Expert
  • Vmware certified professional VCP
  • Vmware technical sales professional VTSP
  • Cisco Certified Design Associate (CCDA)
  • Cisco Certified Network Associate Routing and Switching (CCNA)
  • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
  • Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
  • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

Výpisy z rejstříků

REMA

Společnost Kancelářské stroje s.r.o. je členem kolektivního systému REMA pro zpětný odběr elektroodpadu (pod ev. č. 0508130671) a baterií a akumulátorů (ev. č. 546) dle zákona č. 185/2001 Sb. Místa zpětného odběru vysloužilých baterií a akumulátorů nalezete zde nebo na www.remabattery.cz

EKOKOM

Dle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech splňuje firma Kancelářské stroje s.r.o. podmínky § 10 o zpětném odběru obalů zapojením do systému EKO-KOM pod č. EK-F00060980.

Zelená firma

Projekt Zelená firma ® je zaměřen primárně na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa vzniku, vedoucí k recyklaci vysloužilých elektrozařízení a baterií s automaticky generovaným potvrzením o ekologické likvidaci je vhodným doplňkem odpadového hospodářství každé společnosti. Projekt byl spuštěn v lednu roku 2008 a v současné době je v něm zapojeno více než 1900 firem.

Společnost Kancelářské stroje získala certifikát společnosti REMA, který ji opravňuje k užívání loga a titulu Zelená firma.

Zelená firma