Certifikáty

ISO certifikace

Společnost Kancelářské stroje s.r.o. byla certifikována ve shodě s požadavky následujících norem pro oblast komplexních služeb v oblasti IT technologií. Platnost certifikací pravidelně obnovujeme.

  • Politika integrovaného systému řízení a ISO 9001:2015
  • Bezpečnost informací a ISO 27001:2013
  • Poskytování cloudových služeb ISAE 3402 SOC 3 type 2

Kvalifikovaný dodavatel

Společnost je zapsána v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zkušenosti

Naši techničtí specialisté mají za sebou mnoho úspěšných projektů včetně služeb správy a administrace v následujících oblastech:

  • Microsoft Windows Server, SQL Server, Active Directory, správa a migrace Microsoft O365 a M365, Microsoft Exchange
  • síťová infrastruktura Fortinet, Cisco
  • zabezpečení sítě, ochrana dat, zálohování, disaster recovery, řízení zranitelností
  • virtualizační nástroje Vmware vSphere, vCenter server, vSAN
  • zálohování Veeam, IBM TSM, IBM Spectrum protect
  • serverová a storage infrastruktura IBM, Lenovo, Dell

 

REMA

Společnost Kancelářské stroje s.r.o. je členem kolektivního systému REMA pro zpětný odběr elektroodpadu (pod ev. č. 0508130671) a baterií a akumulátorů (ev. č. 546) dle zákona č. 185/2001 Sb. Místa zpětného odběru vysloužilých baterií a akumulátorů nalezete na www.remabattery.cz

EKOKOM

Dle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech splňuje firma Kancelářské stroje s.r.o. podmínky § 10 o zpětném odběru obalů zapojením do systému EKO-KOM pod č. EK-F00060980.

Zelená firma

Projekt Zelená firma ® je zaměřen primárně na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa vzniku, vedoucí k recyklaci vysloužilých elektrozařízení a baterií s automaticky generovaným potvrzením o ekologické likvidaci je vhodným doplňkem odpadového hospodářství každé společnosti. Projekt byl spuštěn v lednu roku 2008 a v současné době je v něm zapojeno více než 1900 firem.

Společnost Kancelářské stroje získala certifikát společnosti REMA, který ji opravňuje k užívání loga a titulu Zelená firma.

Zelená firma