Služby / Bezpečnost IT

Bezpečnost IT

Pravidelný monitoring IT infrastruktury je nedílnou součástí bezpečnosti v IT. Dohled poskytujeme jako samostatnou službu. Výhodou je vysoká úroveň customizace a zaměření dohledu na vytipované parametry týkající se bezpečnosti. Při návrhu dohledovaných parametrů a způsobu notifikace, vycházíme z přání zákazníka, ale také z bezpečnostního auditu, či požadavků zákonné compliance.

Bezpečnostní audit

Jste si jisti, že jsou Vaše data dostatečně chráněna a to nejen na úrovni např. fyzického či sw zabezpečení serveru, či datacentra, ale taktéž na úrovni uživatelů, jednotlivých PC, či Vámi zpřístupněných otevřených wifi-sítí kupříkladu pro potřeby vašich návštěvníků a klientů?

Bezpečnostní audit přehledně zmapuje možná rizika, společně pak dohlédneme na provedení takových opatření, která vedou k nápravě potenciálních bezpečnostních děr a minimalizaci dopadu případných rizik.

Zadáním může být buď požadavek Vaší auditorské společnosti, případně Váš konkrétní požadavek na audit určité oblasti, anebo Vám požadavky na něj pomůžeme definovat.

Specifikujeme cíle testů, postup a výsledky testů, popíšeme počáteční stav a námi použité technologie. Vytvoříme auditní zprávu, jejíž součástí je jak samotný podrobný výpis z testu, tak zejména i klasifikace nalezených problémů, vysvětlení jednotlivých bezpečnostních problémů a naše doporučení na nápravu.

Zákonná compliance

V souvislosti se zákonem 181/2014 Sb. – Zákon o kybernetické bezpečnosti a případnými dalšími zákony, je třeba reagovat a používat řešení, která umožní požadavky takovýchto nově vznikajících předpisů naplňovat.

Zeptejte se nás

Přečtěte si také

OUTSOURCING IT SLUŽEB

Pro menší i větší společnosti z nejrůznějších odvětví, které preferují orientaci na svoje klíčové činnosti a péči o IT infrastrukturu.

ZJISTÍM VÍC

HOSTING

Naše hostované řešení je umístěno ve více datových centrech v rámci Prahy. Naše služby jsou dostupné v režimu 24x7x365. K dispozici je po tuto dobu našim zákazníkům helpdeskový systém a telefonická hotline.

ZJISTÍM VÍC

KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Společně projdeme Vaše aktuální potřeby a přání, dáme Vám praktická doporučení prověřená naší dlouholetou praxí.

ZJISTÍM VÍC