Vysoká dostupnost a ochrana dat

ClouZajištění vysoké dostupnosti klíčových aplikací a ochrany dat je v moderních společnostech čím dál tím důležitějším požadavkem, neboť cena ztráty dat či výpadku různých IT systémů firmy může růst do řádů milionů korun. Klasické zálohování je dnes již často nedostačujícím řešením, neboť požaduje odstávky kvůli jeho provedení a zároveň samotné obnovení při havárii trvá neúměrně dlouho. Proto začínají být čím dál tím více důležité automatizované nástroje, pomocí kterých je možné zabezpečit kontinuální ochranu dat i aplikací s minimálními požadavky na čas obnovení.

Připravili jsme pro naše zákazníky službu KS Double-Take Cloud, která umožňuje výše uvedené požadavky naplnit. V následujících článcích se můžete dočíst, jakým způsobem naše společnost zajišťuje vysokou dostupnost a ochranu dat svých zákazníků.

Pokud máte zájem o podrobné informace o vysoké dostupnosti a ochraně dat, aplikací a operačních systémů, je vám též k dispozici náš web o produktech a službách souvisejících s Double-Take Software.

Podstata služby

Naše společnost si vybrala pro zajištění služeb vysoké dostupnosti a ochrany dat sadu nástrojů Double-Take od stejnojmenné společnosti, které patří ke špičce mezi těmito nástroji s ohledem na historii, počet instalací a certifikací výrobců softwaru, operačních systémů i hardwaru. Jsme schopni nabídnout zákazníkům kromě standardního prodeje a implementace nástrojů Double-Take v jejich infrastruktuře i poskytování vysoké dostupnosti pro klíčové systémy formou služby s jasně stanovenou garancí dostupnosti a reakčními časy. Zákazník za tuto službu platí pravidelnou měsíční cenu. Samotná implementace služby u zákazníka předpokládá, že k provozovanému serveru (či případně serverům) je přidáván další systém, který slouží jako záložní pro případ selhání serverů produkčních. Tento server se však nenachází fyzicky u zákazníka, ale je umístěn v podobě virtuálního stroje na clusteru fyzických vysoce výkonných blade serverů v datacentru Kancelářských strojů. Pro spojení mezi sítí zákazníka a sítí datacentra je u zákazníka vybudováno VPN spojení a konkrétní virtuální server přidělený zákazníkovi se poté nachází ve vnitřní síti zákazníka. Na servery zákazníka, které mají být chráněny, je pak nainstalován nástroj Double-Take, který se stará o replikaci dat do datacentra Kancelářských strojů a o řízení vysoké dostupnosti. Na straně datacentra dochází ještě k instalaci operačních systémů, produkčních aplikací a opět nástroje Double-Take, včetně jeho specifického nastavení, otestování a zdokumentování. Zakončenou implementaci následuje provozování dohledu a podpory včetně poskytnutí Helpdesku pro potřeby zákazníka.

Technický popis služby KS Double-Take Cloud

Samotná ochrana dat i aplikací funguje tak, že produkční data jsou v reálném čase replikována z produkčního na záložní virtuální server, kde jsou k dispozici pro případné selhání produkčního serveru či zálohování. Záložní server se nachází v datacentru Kancelářských strojů a data jsou replikována v šifrované podobě díky zapouzdření do VPN protokolu přímo přes stávající internetové připojení. V případě výpadku či poruchy produkčního serveru, anebo při selhání aplikace služba Double-Take spustí na záložním serveru proces Fail-over. Ten, jednoduše řečeno, zajistí převzetí role produkčního serveru serverem záložním, přičemž čas k zahájení Fail-over procesu může být libovolně definován a může být plně automatický, anebo manuální. Fail-over proces provede na záložním serveru virtualizaci IP adresy a hostname produkčního serveru, rozešle do sítě ARP informaci o změně IP adresy a MAC asociace z produkčního serveru na záložní (pro rychlejší orientaci routerů a switchů) a spustí skripty, pomocí kterých nastartují konkrétní aplikace (SQL, Exchange apod.) nad aktuálními zreplikovanými daty. Po nastartování příslušných aplikací jsou původní služby produkčního serveru pro klienty opět dostupné bez nutnosti jakékoliv rekonfigurace. Výpadek komunikace klienta se serverem tak může být v řádech sekund či minut (konkrétní časy záleží na konkrétní konfiguraci a aplikacích).

Nástroj Double-Take je postaven na technologii, která umožňuje neustále v reálném čase replikovat libovolná data (včetně otevřených souborů a datových struktur aplikací) z hlavního produkčního serveru na server záložní. Podle typu implementace je zároveň možné „jistit“ celou řadu produkčních serverů jediným záložním systémem. Pro samotnou replikaci se používá standardní sítě a TCP/IP protokolu a servery se tak mohou nacházet spolu v jediné lokalitě či být umístěny v geograficky oddělených datacentrech. Mezi produkčními a záložními servery (případně mezi primární a záložní lokalitou) jsou klíčová data replikována přímo na úrovni samotných diskových operací (ať už se jedná o data umístěná na lokálních discích, či na libovolném typu storage serveru). V případě selhání některého z produkčních serverů je funkcionalita postižených klíčových serverů převzata záložními servery (ty se mohou nacházet v záložní lokalitě) včetně jejich kompletní síťové identity. Nástroj Double-Take také podporuje různé formy virtuálních prostředí, ať už se jedná o totálně virtualizované prostředí produkčních i záložních systémů, či kombinaci fyzických systémů se systémy virtuálními. Double-Take jako softwarové řešení pro real-time replikaci dat do vzdálených lokalit (a to i pomocí veřejných sítí či Internetu) nabízí vysoký stupeň zabezpečení a optimalizaci množství přenášených dat pomocí komprese. Kromě toho jsou přenášeny pouze změny na úrovni bytů, neboť Double-Take monitoruje všechny operace zápisu na cestě od aplikace přes operační systém a vyrovnávací paměť až k diskové jednotce. Nejedná se tedy o zrcadlení, ale o věrnou replikaci. Jsou přenášeny pouze změny – je extrahována kopie každé transakce (kromě operací čtení), která je jako změna zkopírována ze zdrojového na cílový server. Díky tomu jsou nároky na množství přenášených dat mezi servery značně nižší než u zrcadlení či klasického kopírování.clou

Výhody zajištění vysoké dostupnosti a ochrany dat formou služby:

  • Jednoduchá integrace vysoké dostupnosti pro aplikace i data v libovolném prostředí
  • Podpora pro Disaster Recovery díky replikaci a ochraně dat v jiné lokalitě
  • Provozování HA řešení pomocí služby = nulová administrace hardwaru
  • Pravidelná, jasně stanovená měsíční platba
  • Garance dostupnosti služby a reakčních časů na požadavky
  • Dvě kopie produkčních dat – ochrana proti zničení diskového úložiště
  • Splnění legislativních požadavků (např. Sarbanes-Oxley Act, Basel II apod.)
  • Možnost poskytování vysoké úrovně SLA (Service Level Agreement)
  • Možnost centrálního zálohování dat z datacentra Kancelářských strojů

Pokud máte zájem o podrobné informace o vysoké dostupnosti a ochraně dat, aplikací a operačních systémů, je vám k dispozici náš web o produktech a službách souvisejících s Double-Take Software.

Zeptejte se nás

Kategorie*
Váš dotaz *
Jméno a příjmení*
Email*
Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů společnosti Kancelářské stroje s r.o.*
Opište kód:* Opiště čísla