Aplikace „PoNaK – Poklady Národní knihovny České republiky“

iPhone | Android

Česky English

Ponak
Přejít do galerie

Aplikace „PoNaK – Poklady Národní knihovny České republiky“ pro iPad a iPhone přináší výběr nejvzácnějších dokumentů ze sbírek Národní knihovny České republiky.

Soubor obsahuje např. Kodex vyšehradský, rukopis spojovaný s aktem korunovace prvního českého krále Vratislava nebo Velislavovu bibli, nejrozsáhlejší středoevropský iluminovaný rukopis z období středověku. Prohlédnout si můžete i vzácně dochovaná, historicky cenná díla, zapsaná do seznamu UNESCO Paměť světa (rukopisy české reformace nebo sbírku barokních univerzitních tezí) a dále historické mapy, iluminované rukopisy, cestopisy či význačná díla hudební.

Národní knihovna České republiky, se svou déle než 600 let trvající historií, patří mezi nejstarší a v současnosti nejvýznamnější knihovny střední Evropy. Ve svých zdech shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje rozsáhlé, různorodé a mnohdy unikátní sbírky světového významu.

V současné době je k dispozici 30 nejpřednějších písemných památek Národní knihovny České republiky, která jsou ke stažení pro iPad a iPhone. Aplikace PoNaK – Poklady Národní knihovny České republiky vytváří most mezi tradicí tisíciletého kulturního dědictví a moderní inovací v podobě digitálních služeb určených jak široké veřejnosti, tak odborníkům a dalším vážným zájemcům.

Stáhněte si aplikaci PoNaK zdarma na Apple Store