Podstata služby KS Dohled

KS Dohled | Podstata služby KS Dohled | Co umíme dohlížet? | Možnosti reportování | Demo dohledového systému | Demo vizualizační nadstavby NagVis

Abychom byli schopni dodržovat kvalitativní parametry našich služeb, je třeba je mít permanentně pod kontrolou. Z toho důvodu provozujeme vedle každé z našich služeb dohledový systém, kterým funkčnost služeb našich zákazníků průběžně kontrolujeme. Systém dohlížení je postaven na léty vývoje opensource komunitou prověřených a neustále zdokonalovaných nástrojích Nagios a Centreon. Ten umožňuje dohlížet systémy na různých platformách (Windows, Linux, Unix.) a má vyvinuté specializované pluginy (zásuvné moduly) pro dohlížení konkrétních obecně využívaných služeb (např. MS SQL, Oracle, Domino, Web Servery...). Vývoj doplňků, které využíváme, je zčásti dílem Nagios komunity, některé specializované dotazy směrem ke sledovaným zařízením byly vyvinuty našimi programátory. Systém je schopen notifikovat formou e-mailu, SMS či automatického volání při překročení definovaných parametrů služeb a iniciovat příslušné kroky k odstranění nežádoucího stavu služeb. Podle formy služby, kterou si u nás vyberete, je pro následnou nápravu možno jak notifikovat vaše správce IT infrastruktury, tak naší hotline skrze aplikaci KS Helpdesk. Velmi zajímavá z pohledu plánování zdrojů v IT je možnost sofistikovaně pracovat s daty, které Nagios sbírá, a sledovat trendy. Při správném nastavení parametrů je takto možno předejít přetížení systémů posílením infrastruktury.

Dohledový systém automaticky provozujeme u všech zákazníků, kteří u nás outsourcují svoji IT infrastrukturu. Jsme schopni tuto službu rovněž provozovat i formou dohledu vaší již existující IT infrastruktury.

 

Ukázka uživatelského rozhraní dohledového systému (klikněte pro zvětšení)

cosi
sledovani
stavy
prubeh

Přehled stavu služeb Sledování průtoku dat na switchi Měsíční přehled stavu storage Průběh vytížení paměti Odezva služby ping v intervalu 12 hodin