Partner VMware

vmVirtualizace je velmi moderní pojem a dnes na ni narazíte v každém odvětví IT. Virtualizují se operační systémy, virtualizují se disková úložiště, virtualizují se síťové technologie, virtualizuje se opravdu vše. Společnost Kancelářské stroje není jen dalším hráčem, nebo lépe řečeno dalším, kdo vám nabídne spolupráci a poradenství při jejím nasazení, ale hlavně je naše společnost jedním z prvních hybatelů veškeré virtualizace v České republice. Již od svého počátku se plně virtualizaci věnujeme a pomáháme našim klientům při její implementaci.

V počátku našeho zájmu jsme logicky jako hlavní virtualizační platformu zvolili produkty VMware. Neznamená to však, že ostatní platformy přehlížíme, či se k nim stavíme odmítavě. Máme velmi bohaté zkušenosti s nasazením HyperV v produkčním prostředí, a to i v rámci clusterů. Velmi blízko máme i k technologii XEN, kterou jsme využívali ještě před komerčním využitím společnostmi Citrix a RHEL. Není proto třeba vyzdvihovat, že s technologii XEN máme také velké zkušenosti při nasazení v produkčních prostředí. Pokud jde o rozmanitost virtualizačních platforem, jde o situaci, kdy zákazník nemůže „prohrát“. Je velice dobře, že máme možnost vybírat platformu na základě specifika prostředí, dle potřeb zákazníka, nebo jen podle jeho preferencí.

Jak bylo zmíněno v úvodu, jako hlavní virtualizační platformu však preferujeme produkty VMware.
Společnost Kancelářské stroje získala certifikace Enterprise Service Provider a Enterprise Solution Provider a dále Academic Specialization.


vmPro pokrytí potřeb našich zákazníků máme k dispozici:

 • 5 certifikovaných odborníků na technická řešení – VMware Certified Professional.
 • 4 certifikované VMware konzultanty – VMware Authorized Consultant
 • 4 certifikované obchodníky – VMware Sales Profesional

Z výše uvedeného výčtu odborníků vychází, že opravdu věnujeme hodně úsilí zlepšování a udržování znalostí celé problematiky.
Plně vnímáme nutnost zastupitelnosti a vysoké dostupnosti našich služeb.Technologii VMware nasazujeme a podporujeme v rozmanitých prostředích u zákazníků, a to jak ve státní správě, tak i v soukromém sektoru. Zde uvádíme krátký výčet z našich referencí:

 • AXA pojišťovna – nasazení VMware Enterprise, migrace serverů, vysoká dostupnost mezi Prahou, Brnem a Bratislavou
 • Renomia , a.s. – VMware hosting v našem datacentru.
 • Nemocnice Na Františku – nasazení VMware Enterprise, migrace serverů, podpora
 • Státní tiskárna cenin, s.p. – nasazení VMware Enterprise, podpora
 • Teplárna České Budějovice – nasazení VMware Enterprise, migrace serverů, podpora
 • Commerzbank – nasazení VMware jako nástroje pro zajištění vysoké dostupnosti IBS
 • Útvar rozvoje hl. m. Prahy – nasazení VMware Enterprise, migrace serverů, podpora
 • Městská policie Praha – nasazení VMware Enterprise, migrace serverů, podpora

vm
Při implementaci VMware se pro zajištění maximálního komfortu pro zákazníka snažíme hledat řešení i za pomoci produktů od jiných dodavatelů. Mezi naše preferované řešení pro vysokou dostupnost rozhodně patří Double-Take for VMware. Jde o produkt plně podporovaný VMware, který v reálném čase replikuje data mezi datacentry a v případě výpadku primárního datacentra je možné zařídit přepad na datacentrum sekundární.

V neposlední řadě bychom rádi zmínili náš VMware hosting. Na našich třech oddělených datacentrech nabízíme zákazníkům prostředí, které jsme schopni ušít na míru jejich požadavkům. Provozujeme jak testovací virtuální sítě s pár servery, tak i kompletní hosting celé zákaznické infrastruktury se samostatným datovým okruhem.
Více informací o hostingu virtuálních serverů naleznete v sekci produkty a služby.

Bližší informace o produktech VMware a souvisejících službách vám poskytne vedoucí oddělení VMware Roman Dušek

Další informace o společnosti VMware naleznete na jejích webových stránkách http://www.vmware.com