Partner Cisco

Cisco Premier Certified PartnerMálokdo nezná lídra ve světě komunikačních technologí, společnost Cisco Systems, která dala světu historicky první směrovače (routery) a umožnila tím propojení lokálních sítí. Cisco díky svým zařízením podporujícím od počátků celou řadu standardů sehrálo klíčovou roli v technologickém rozvoji internetu. Tato dynamická společnost investuje obrovské prostředky do vývoje nejmodernějších technologií, které se následně stávají standardy a objevují se i v portfoliu zařízení většiny světových výrobců. Cisco si udržuje technologický náskok vůči konkurenci také obratnou akviziční politikou, kdy kupuje firmy disponující technologiemi, vhodně doplňujícími vlastní portfolio.

Produkty Cisco nabízíme zákazníkům buď samostatně, formou dodávek infrastrukturálních zařízení sítí LAN a SAN, bezpečnostních prvků a unikátních aplikačních systémů Cisco WAAS, nebo jako komplexní řešení. V nich pak často využíváme technologie Cisco i jako integrální součást dodávek serverových systémů jiných výrobců. Těmi mohou být například bladové systémy, ale například nově i zcela virtualizovaná síťová infrastruktura Cisco Nexus v prostředí VMware vSphere. V současnosti dokážeme zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu v podobě dohledových systémů KS, kterými jsme schopni monitorovat kompletní portfolio Cisco zařízení a technologií.

Nově vstoupila společnost Cisco v roce 2009 i na serverový trh, kde úspěšně konkuruje zavedeným hráčům v tomto segmentu svými servery pro rackové instalace a také (nebo spíše zejména) bladovými systémy. Tato řešení mohou nabídnout mimořádné schopnosti díky výjimečně úzkému propojení těchto, dosud ne zcela provázaných světů serverové a komunikační vrstvy. Tyto systémy se jednotně nazývají Cisco Unified Computing System (UCS).

 

Cisco Premier Certified Partner

Jsme certifikovaným partnerem společnosti Cisco na úrovni Select Partner.

V oblasti Cisco systémů disponují specialisté naší společnosti následujícími certifikáty:

  • CCDA - Cisco Certified Design Associate
  • CCNA - Cisco Certified Network Associate Routing and Switching

Bližší informace o produktech Cisco a souvisejících službách Vám poskytne vedoucí projektového oddělení Vilém Fencl

Další, detailní informace o produktech společnosti Cisco jsou Vám k dispozici na webových stránkách: www.cisco.com