KS Dohled - Možnosti reportování

KS Dohled | Podstata služby KS Dohled | Co umíme dohlížet? | Možnosti reportování | Demo dohledového systému | Demo vizualizační nadstavby NagVis

Reportování z dat nasbíraných dohledovým systémem má širokou škálu možností, různými pohledy na sesbíraná data jsme vám schopni připravit na míru požadovaný report. Pro zjištění okamžitého stavu infrastruktury je vhodnější využít online monitoring (viz. demo dohledového systému), pro zpětnou analýzu naměřených hodnot mají větší vypovídací hodnotu reporty, které získáváme zpracováním dat z logů a zprůměrováním naměřených hodnot zpravidla na bázi dní. V praxi většinou s našimi zákazníky, kteří u nás outsourcují, probíhají pravidelné servisní schůzky, kde jsou konzultována data z reportů a jsou dle nich po dohodě přijímána opatření pro zlepšení služeb.

Obecně je možno pracovat s těmito údaji:

 • dostupnost jednotlivých zařízení (dostupné, nedostupné, nedosažitelné...)
 • dostupnost služeb jednotlivých zařízení (OK, critical, unknown)
 • kvalitativní parametry služeb:
  • vytížení cpu (cpuload %, unix load 1,5,15)
  • zaplněnost disků, swap, paměti (RAM) v %
  • průtoky dat in/out na zařízeních typu fibre channel switch, switch, rout v Bytech
  • údaje z čidel (teplota, vlhkost)
  • RTA – čas od odeslání příkazu ping po potvrzení o jeho přijetí cílovým zařízením či službou
 • odeslané notifikace – počty, informační kanál
 • downtime – zařízení, na němž jsou prováděny instalace či jiné servisní úpravy, je možno dočasně nastavením tohoto stavu vyjmout z notifikačních pravidel

 

Ukázka reportu z dohledového systému (klikněte pro zvětšení)

report
report
report
Report dostupnosti zařízení Report vytížení paměti Report z teplotního čidla