Ke stažení

Tato stránka je souhrnem nejdůležitějších dokumentů ke stažení či prohlédnutí, které se nacházejí na našem webu.
Výjimkou jsou články publikované našimi specialisty v tisku či na internetu, které jsou sumarizovány v sekci Média.

Společnost

Certifikáty

Produktové letáky

Případové studie

Aplikace

Profil společnosti

ISO 9001:2015

Outsourcing serverů

Commerzbank

PoNaK pro iPhone

Etický kodex

ISO 27001:2013

KS Dohled

Pojišťovna Axa

PoNaK pro Android

ISO 10006:2003

KS Helpdesk

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO 14001:2004

Prověrka NBÚ
Kvalifikovaný dodavatel
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Ekokom
REMA baterie
REMA elektroodpad
Stromy pro život