Kdo jsme

Předmět činnosti

Společnost Kancelářské stroje s.r.o. poskytuje kompletní péči o informační systémy a výpočetní techniku zákazníků. Zaměřuje se zejména na komplexní podporu a zajišťuje outsourcing IT služeb na platformách x86/Power, Windows, Linux, AIX a VMware. Kromě samotné realizace poskytuje zároveň i konzultační služby, návrhy a audit informačních systémů a jejich zabezpečení, design standardizovaných procesů a postupů pro běžnou činnost včetně řešení kritických situací a plánů jejich řešení. Další doménou činnosti společnosti Kancelářské stroje jsou realizace vysoké dostupnosti IT systémů, online replikace, ochrana dat a Disaster Recovery řešení. Mezi významná řešení a služby patří rovněž komplexní řešení dohledového systému a Helpdesku, a to včetně vlastního vývoje těchto systémů.

Ke klíčovým poskytovaným službám patří:

 • Kompletní outsourcing IT služeb
 • Konsolidace serverových prostředí – virtualizace
 • Vysoká dostupnost a ochrana serverů, dat a aplikací
 • Helpdesk a Servicedesk
 • Dohledový systém
 • Implementace hardwaru a softwaru
 • Audit informačních systémů
 • Konzultace a projektový management
 • Formální dokumentace a design procesů
 • Návrh a realizace zabezpečení informačních systémů
 • Pronájem virtuálních serverů (VPS hosting)
Profil společnosti Kancelářské stroje s.r.o. si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Podrobný popis jednotlivých služeb naleznete v sekci Služby a produkty.

Vize

Naše společnost chce být partnerem zákazníků působících v různorodých odvětvích či oborech lidské činnosti, pro jejichž procesy je klíčové zajištění vysoce spolehlivých informačních služeb. Chceme umožnit našim zákazníkům plné soustředění na jejich předmět podnikání tím, že jim budeme poskytovat komplexní služby od konzultací a vypracování vhodného návrhu řešení, instalaci, vypracování dokumentace, vyškolení administrátorů a uživatelů až po následný servis zahrnující služby Helpdesku, dohledu a reportingu SLA. Chceme být partnerem, který plně rozumí podstatě služeb, které zákazník provozuje na našich systémech, tak abychom mohli dynamicky reagovat na měnící se požadavky a umožnili dosahovat požadovanou kvalitu služeb.

Poslání

 • Směřovat veškeré naše úsilí a činnost k zajištění trvale udržitelného a bezpečného poskytování kvalitních služeb našim zákazníkům
 • Průběžně zdokonalovat naše postupy a přinášet tak zákazníkům vyšší přidanou hodnotu v rámci našich služeb
 • Poznávat nové technologie a postupy, zvyšovat hodnotu know-how naší společnosti
 • Motivovat naše pracovníky a umožnit jim podmínky k profesnímu růstu a specializaci
 • Chovat se odpovědně vůči životnímu prostředí a společnosti, podporovat pozitivní aktivity

Historie

Kancelářské stroje navazují na tradici nejstarší a nejznámější společnosti, která se kdy na území bývalého Československa zabývala informačními technologiemi. Jak už napovídá její název, je úzce spjata se společností International Business Machines – IBM. Partnerství a spolupráce s touto celosvětovou jedničkou v oblasti IT je od založení Kancelářských strojů hlavním hnacím motorem celé společnosti.

V letech a bodech:

2001


Založení společnosti Kancelářské stroje s.r.o.
Získání statusu IBM Advanced Business Partner

2002


Rozšíření působení Kancelářských strojů o slovenský trh a o strategickou spolupráci se společností NSI Software (později Double-Take) pro Čechy a Slovensko

2003


Rozšíření společnosti o specializaci na Linux a na virtualizační technologie VMware

2004


Vybudování specializovaného dohledového centra pro vzdálenou správu serverů, stanic a služeb. Získání statusu IBM Premier Business Partner

2005


Spuštění provozu prvního hostingového datacentra Kancelářských strojů a rozšíření služeb o kompletní hosting serverů a IT infrastruktury

2006


Spuštění vlastního dohledového nástroje a helpdeskového systému pro zákazníky společnosti. Získání statusu VMware VIP Enterprise Partner

2007


Získání statusu Microsoft Gold Certified Partner, Cisco Select Certified Partner a Lenovo Premier Business Partner. Zprovoznění dalšího redundantního datacentra pro hosting systému s geografickou vysokou dostupností

2008


Získání statusu VMware VAC Gold Partner a SUN Business Partner se zaměřením na řešení tenkého klienta. Rozšíření partnerských certifikací pro produkty CA, Symantec a Dell

2009


Získání statusu VMware Enterprise Solution Partner. Rozšíření poskytování měsíčních hostingových služeb o produkty pro zajištění vysoké dostupnosti s garancí dostupnosti a obnovy IT služeb. Spuštění českých produktových stránek http://www.doubletake.cz/
2010

Spuštění pokročilého systému pro řízení požadavků zákazníků KS Helpdesk 2.0. Rozšíření služeb o hosting ERP systémů Money S4 a Money S5. Získání statusu Cisco Premier Certified partner, Oracle Gold Partner a Adobe Bronze Solution Partner. Recertifikace ISO dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2009, certifikace dle mezinárodní normy SA 8000:2008 (společenská odpovědnost).

2011

Stali jsme se partnerem společnosti Apple, dále HP Preffered Pro Partnerem a partnerem společnosti Veeam.

2012

Získání dalších klíčových certifikací Bezpečnost informací a ISO 27001, Systém projektového řízení ISO 10006:2003, Systém managementu poskytování ICT služeb ISO/IEC 20000-1:2005, Systém environmentálního managementu ISO 14001:2004.

Etický kodex společnosti

„Plníme naše závazky a přebíráme odpovědnost za naše jednání.

Slibujeme jen to, co můžeme dodržet a nikterak neklameme zúčastněné osoby.

Se zúčastněnými jednáme zdvořile, v souladu s jejich zájmy,

a udržujeme s nimi profesionální konstruktivní, transparentní a otevřený dialog.

Podporujeme rovnost šancí a prostředí, které se vyznačuje slušným chováním,

ve kterém se nevyskytuje diskriminace jakéhokoliv druhu.

Uznáváme význam všech zákonů, stejně jako všech interních a externích předpisů, směrnic a standardů a dodržujeme je.

Zavazujeme se vytvářet nejlepší prostředí pro jejich dodržování a kontrolu a vyžadujeme, aby se nadřízeni chovali příkladně.“

 

Kompletní Etický kodex společnosti Kancelářské stroje s.r.o. si můžete prohlédnout ve formátu PDF.