ISO 10006:2003 Systém projektového řízení

Standard ISO 10006:2003 v sobě zahrnuje pravidla týkající se vedení společnosti, zásady pro procesy vztahující se ke zdrojům, prostředkům pro realizaci, zásady pro procesy realizace a monitorování, analyzování a zlepšování projektového řízení.

Projektové řízení v naší společnosti vnímáme jako jednu z klíčových aktivit při doručování služeb našim zákazníkům, a to bez ohledu na velikost, či dobu trvání projektu. Základní zásady normy aplikujeme na všech stupních řízení a při každé fázi projektu.

náhled