ISO certifikace

V dnešní době, která je přeplněná informacemi, marketingovými hesly a nejrůznějšími popisy toho jaké vlastnosti daný produkt nebo služba má je pro zákazníka mnohdy těžké se v nabídce zorientovat a vybrat pro sebe produkt či službu, která bude splňovat jak parametrické nároky (rozměr, kapacita, doba poskytování apod...), tak i kvalitativní nároky, jejichž vlastnosti jsou mnohdy opomíjeny, či na ně není kladen takový důraz jako na službu či výrobek samotný.

Zavedení vybraných systémů řízení z certifikací standardu ISO nám pomáhá to, čemu věříme a čím se řídíme lépe komunikovat a zákazník tak ví, že realizace je kvalifikovaná tj. že produkt či služba obsahuje nejen parametry, které zákazník očekává a definoval si je jako vlastnosti, které má mít, ale je také kvalitní (ať už je to volba a doporučení vhodného a prověřeného výrobku anebo doručení služby, kterou produkujeme).

Pokyny norem ISO vytváří Mezinárodní organizace pro normalizaci (anglicky International Organization for Standardization), která byla založena již v roce 1947 a sídlí v Ženevě. Zkratka ISO pak nepředstavuje zkrácený název organizace, jak by se mohlo zdát, avšak je odvozena z řeckého slova ἴσος (isos), znamenající stejný ve smyslu shodného pojmenování téhož bez jazykových rozdílů. (zdroj. Wikipedia)

V tuto chvíli máme zavedený certifikovaný systém řízení pro následující oblasti naší činnosti a působnosti: