Etický kodex společnosti

Motto:

„Plníme naše závazky a přebíráme odpovědnost za naše jednání.

Slibujeme jen to, co můžeme dodržet a nikterak neklameme zúčastněné osoby.

Se zúčastněnými jednáme zdvořile, v souladu s jejich zájmy,

a udržujeme s nimi profesionální konstruktivní, transparentní a otevřený dialog.

Podporujeme rovnost šancí a prostředí, které se vyznačuje slušným chováním,

ve kterém se nevyskytuje diskriminace jakéhokoliv druhu.

Uznáváme význam všech zákonů, stejně jako všech interních a externích předpisů, směrnic a standardů a dodržujeme je.

Zavazujeme se vytvářet nejlepší prostředí pro jejich dodržování a kontrolu a vyžadujeme, aby se nadřízeni chovali příkladně.“

 

Kompletní Etický kodex společnosti Kancelářské stroje s.r.o. si můžete prohlédnout ve formátu PDF.