Demo vizualizační nadstavby NagVis

KS Dohled | Podstata služby KS Dohled | Co umíme dohlížet? | Možnosti reportování | Demo dohledového systému | Demo vizualizační nadstavby NagVis

Vývoj v oblasti monitorovacích nástrojů jde především cestou zpřehledňování vizualizace měřených dat. Připravili jsme pro vás ukázku systému NagVis, vizualizační nadstavby dohledového systému Nagios, který je schopen naměřená data promítnout do konkrétních předem definovaných bodů obrázku. Nabízí se tak například možnost zobrazit přehled nad kompletní infrastrukturou v mapě pro geograficky rozptýlené organizace. Jednotlivé lokality v mapě je možno rozkliknout a dostat se tak k podrobnějším informacím přímo do dohledového systému.

Dalšími variantami jsou zobrazení dat do fotografie dohlíženého systému, např. fotografie serveru. Pro složitější systémy může být vhodné využít schematických kreseb (např. z programu Visio), u kterých je pak přínosem kombinace informací o závislosti sledovaných zařízení a aktuálně monitorovaných hodnot.

Aplikace rovněž umožňuje nastavit více těchto pohledů na data a jednotlivé pohledy v pravidelném intervalu zobrazovat.

Vstup do dohledového systému