Další certifikace

Kliknutím na název certifikátu je možné si prohlédnout jeho kopii.

Kvalifikovaný dodavatel Společnost Kancelářské stroje s.r.o. je zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo pro místní rozvoj do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. V aktuální verzi seznamu kvalifikovaných dodavatelů je možno vyhledávat na stránkách www.isvz.cz
REMA Společnost Kancelářské stroje s.r.o. je členem kolektivního systému REMA pro zpětný odběr elektroodpadu (pod ev. č. 0508130671)baterií a akumulátorů (ev. č. 546) dle zákona č. 185/2001 Sb. Místa zpětného odběru vysloužilých baterií a akumulátorů nalezete zde nebo na www.remabattery.cz
Stromy pro život Za podpory Ministerstva životního prostředí ČR a České společnosti pro životní prostředí Fakulty lesnické a environmentální ČZU v Praze udělila společnost Office Depot firmě Kancelářské stroje s.r.o. certifikát za účast v ekologickém programu “Stromy pro život”. Jako odměnu za nákup kancelářského papíru vybraného typu vysazuje Office Depot za odběratelské organizace jehličnaté a listnaté stromy v duchu myšlenky “Nastal čas vrátit přírodě, co jsme si půjčili".
EKOKOM Dle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech splňuje firma Kancelářské stroje s.r.o. podmínky § 10 o zpětném odběru obalů zapojením do systému EKO-KOM pod č. EK-F00060980.