KS Dohled - Co umíme dohlížet?

KS Dohled | Podstata služby KS Dohled | Co umíme dohlížet? | Možnosti reportování | Demo dohledového systému | Demo vizualizační nadstavby NagVis

Monitorovací systém KS Nagios umožňuje sledovat stav služeb, systémové zdroje klientských stanic a serverů (vytížení procesoru, využití paměti a disku, běžící procesy), dostupnost aktivních síťových prvků a při použití hardwarových čidel i vlhkost či teplotu. Definice vlastních kontrolních modulů je omezená pouze znalostí objektu, jehož změny v čase se mají sledovat. Systém KS Nagios nabízí možnost definovat také akce, jejichž spuštění je podmíněno změnami sledovaných veličin. Systém umožňuje volně pracovat se shromažďovanými logy a díky vyhodnocování událostí oznámených protokolem SNMP není omezen na produkty užívající uzavřených protokolů.

Nagios disponuje širokou škálou možností a to z něj dělá velmi silný monitorovací nástroj. Některé z jeho významnějších rysů a charakteristik jsou uvedeny níže:

 • Monitorování síťových služeb (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING atd.)
 • Monitorování hostitelských zdrojů (vytíženost procesoru, využití disku a pamětí, běžící procesy, logovací soubory atd.)
 • Monitorování činitelů vnějšího prostředí, jako je například teplota
 • Jednoduché použití plug-inů, které umožňuje uživatelům snadno vyvinout své vlastní kontrolní skripty a mechanismy
 • Schopnost definovat síťovou hostitelskou hierarchii dovolující odhalení a rozpoznání rozdílu mezi zařízením (službou), které je vypnuté a které nedostupné
 • Možnost poslat zprávu o stavu sítě, zařízení (přes e-mail, pager nebo na další uživatelem definovaná zařízení)
 • Možnost rozesílání upozornění různým kontaktním skupinám
 • Vnější příkazové rozhraní, které dovoluje za provozu uzpůsobovat monitorování a chování celého systému
 • Uchování stavu zařízení a služeb i po restartu
 • Schopnost potvrzení problémů přes www rozhraní
 • Sledování aktuálních síťových stavů prostřednictvím webového rozhraní, zobrazení historií událostí, logovacích souborů atd.
 • Jednoduché autorizační schéma, které umožňuje definovat, který uživatel přes webové rozhraní co uvidí