Certifikace a partnerství

Naše společnost Kancelářské stroje s.r.o. získala několik certifikátů osvědčujících vysokou kvalitu poskytovaných služeb, a uzavřela partnerství s řadou předních společností na trhu SW i HW, což přináší výhody i našim zákazníkům. Přehled těchto certifikací naleznete v sekci Obchodní partnerství. Samostatnou sekci Politika integrovaného systému řízení a certifikace ISO jsme věnovali certifikaci kvality našich služeb v oblasti IT technologií. účastníme se rovněž ekologicky zaměřeného programu Zelená firma.

Nově jsme absolvovali bezpečnostní prověrku Národním bezpečnostním úřadem a získali osvědčení podnikatele pro přístup k utajovaným informacím pro stupeň utajení důvěrné.

Souhrn dalších našich certifikací a aktivit především z oblasti životního prostředí naleznete v sekci Další certifikace.