Bezpečnost informací a ISO 27001:2013

Společnost Kancelářské stroje s.r.o. se neustále snaží zlepšovat svou kvalifikaci v mnoha oblastech. Jednou z nich je i oblast bezpečnosti informací, kterou vnímáme jako klíčovou pro vztahy s našimi zákazníky.

Prověrka Národního bezpečnostního úřadu

Naše společnost prošla prověrkou Národního bezpečnostního úřadu a získala osvědčení podnikatelského subjektu pro přístup k utajovaným informacím ve stupni utajení „důvěrné“.

Evidenční číslo: 001611

Stupeň utajení: DŮVĚRNÉ

Datum prvního získání: 15.4.2011

Platnost do: 14.4.2020

Náhled certifikátu k prohlédnutí.

ČSN ISO/IEC 27001:2013 – Informační technologie – Management bezpečnosti informací

Pravidelně udržujeme certifikaci zavedeného dokumentovaného systému řízení bezpečnosti informací a jsme certifikováni v souladu s normou ISO/IEC 27001:2013

Ať už spolupracujeme s malou firmou nebo velkou společností je pro nás ochrana informací zákazníka zásadní věcí, na kterou dbáme při výměně informací se zákazníkem a interně, při zpracování zakázky nebo projektu. Ochranu informací tak máme zakotvenu ve všech našich smlouvách se zákazníky a díky zavedenému systému managementu bezpečnosti informací dbáme na dodržování zásad ochrany informací, se kterými přicházíme do styku.

náhled